Landssekretariatet

Natteravnenes Landssekretariat er en non-profit organisation.

Medarbejderne er ansat af Fonden for Socialt Ansvar, der finansieres af større og mindre virksomheder, fonde, offentlige myndigheder samt via fradragsberettigede bidrag fra privatpersoner og arv.

Sekretariat står for den overordnede kommunikation, udarbejder materialer og tilbyder løbende råd og vejledning.

Sekretariatet tilbyder erfaringsudveksling gennem nyhedsbreve og Landsmøder.

Det er Landssekretariatet, der udlåner Natteravnenes karakteristiske gule jakker til Natteravnene Pandrup.

Landssekretariatet er også hotline og hotel for foreningernes egne hjemmesider.

I forbindelse med etableringen af nye lokalforeninger tilbyder Sekretariatet fx. hjælp med planlægning, dele af undervisningen, ulykkesforsikring med krisehjælp, lokal hjemmeside. Derefter tager foreningen formelt selv ansvaret for sit fremtidige virke - i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Sekretariatet deltager gerne i informationsmøder om konceptet og frivillig ansvarlighed på skoler, institutioner, virksomheder, foreninger m.v. Har du spørgsmål eller en god ide er du velkommen til at kontakte Sekretariatet på tlf. 70 12 12 99 eller på natteravnene@socialtansvar.dk om Natteravnene

Natteravnenes Landssekretariat, Olivia Hansens Gade 2, 1799 København V
Tlf: +45 70 12 12 99 natteravnene@socialtansvar.dk

Natteravnenes hovedsamarbejdspartnere